Котелът TERMONOVA 5-30 кW е предназначен за изгаряне на дървесни пелети. (Забранено е ползването на друго гориво)

Предназначен е за отопление на еднофамилни сгради, апартаменти и малки търговски обекти с обща потребна топлинна мощност от 5 до 30 кW. Котелът е водогреен с принудителна циркулация на водата и работно налягане на водата 3 bar. Преди експедицията е изпитан на свръхналягане 6 bar.

Котелът TERMONOVA 5-30 кW е предназначен за изгаряне на дървесни пелети. (Забранено е ползването на друго гориво)

Предназначен е за отопление на еднофамилни сгради, апартаменти и малки търговски обекти с обща потребна топлинна мощност от 5 до 30 кW. Котелът е водогреен с принудителна циркулация на водата и работно налягане на водата 3 bar. Преди експедицията е изпитан на свръхналягане 6 bar.

Бункерът за пелети е вграден в корпуса на котела и е с вместимост 110 литра.

Котелът притежава следните предимства:

  • автоматично запалване на горивото
  • напълно автоматизиран процес на експлоатация
  • автоматично почистване на горелката
  • ниски емисии на отделените газове при горене
  • висок КПД ( коефициент на полезно действие )
  • възможност за съвместна работа със слънчеви колектори за топла вода

 

Прекрасно решение за бързо и ефикасно отопление на едно помещение.

 

Котелът на твърдо гориво е традиционно решение за отоплителен агрегат, който работи на дърва, въглища и др.

Прекрасно решение за бързо и ефикасно отопление на едно помещение.

Най-чистото и природосъобазно решение

Диаметър от 80 до 300mm, със и без изолация.

Вместимост от 80 до 1000л.