За Термонова ЕООД


  • Термонова ЕООД има дългогодишен професионален опит в изграждането на локални отоплителни инсталации , ВиК, термопомпени, вентилационни, соларни системи, като непрекъснато се стреми към повишаване ефективността на работа.
  • Използва и предлага висококачествени продукти, отговарящи на всички европейски изисквания на приемливи цени.
  • Фирмата дава консултация на клиента за всяко негово желание относно отоплението, предлагайки най-доброто от фирмите с които работи!
  • Стремежът й е да бъде максимално полезна като осигури не само доставка на материалите, но извършва и цялостна консултация, проектиране и изграждане на системите.
  • Работи по програма „Енергийна ефективност”.
  • Поддържа системите и отреагира светкавично при необходимост.
  • Фирмата разполага със собствени монтажни групи, оборудвани със съвременна инструментална екипировка.
  • Разполага с добра складова база и магазини, в които межете да направите своя избор.

услуги и продукти

Термонова ЕООД е производител на високоефективни пелетни котли
ОПИСАНИЕ:
Котелът TERMONOVA 7.2-30KW е предназначен за изгаряне на дървесни пелети и костилки. Забранява се изгарянето на други материали!
Предназначен е за отопление на еднофамилни сгради, апартаменти и малки търговски обекти с обща потребна топлинна мощност от 7.2 до 30 кW.
Котелът е водогреен с принудителна циркулация на водата и работно налягане на водата 1.5 bar. Изпитан на свръхналягане 10 bar.
Бункерът за пелети е вграден в корпуса на котела и е с вместимост 105 кг.

Котелът притежава следните предимства:
- автоматично запалване на горивото
- напълно автоматизиран процес на експлоатация
- автоматично почистване на горивната камера
- ниски емисии на отделените газове при горене
- висок КПД ( коефициент на полезно действие )
- възможност за съвместна работа със слънчеви колектори за топла вода
- 1.1. Основни елементи
2. Технически данни на котела
2.1.Габаритни размери
Н-1280mm, D-780 mm, L-720 mm
2.2. Технически характеристики

Показател

Мярка

Стойност

Маса

kg

220

Воден обем

l

40

Номинална мощност

kW

7.2 - 30

Температура на димните газове при номинална мощност

t (°С)

88.6

Разход на гориво при номинална мощност

kg/h

1,6 - 6.2

Коефициент на полезно действие

%

90

Максимално работно налягане на водата

bar

1.5

Пробно налягане на водата

bar

10

Препоръчителна температура на водата

t (°С)

40 - 75

Присъединителни размери

Цол

1”